ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)

 

สวัสดีค่ะ

 


ไดอารี่ในช่วงนี้ ขออัญเชิญบทพระนิพนธ์เรื่อง "ชีวิตนี้มีค่านัก"
ซึ่งรู้จักดีกันในชื่อของ "ชีวิตนี้น้อยนัก" มาลงให้ได้อ่านกันจนจบ
เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


 

เนื่องจากเนื้อหามีความยาวพอสมควร
จึงจะทยอยลงทุกวัน  จนจบเล่ม
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙


 


ความดีใดที่ได้รับจากพระนิพนธ์นี้
ขอทุกท่านน้อมระลึกแด่องค์ผู้ทรงนิพนธ์
คือสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ปัจจุบัน


 

และขออนุโมทนากับพี่กอบที่ได้พิมพ์เอาไว้เป็นไมโครซอฟท์เวิร์ด
เอมได้แก้ไขตัวสะกดบ้างเล็กน้อยให้ถูกต้องที่สุดก่อนโพส

 

 

เนื้อหาต่อจากวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

 

" การฆ่าวัวฆ่าควายก็ยังมีผลให้ผู้ฆ่าดูราวกับเปลี่ยนชีวิตจิตใจ
จากคนเป็นวัวเป็นควาย  ให้เป็นสลดสังเวชแก่ผู้พบเห็นได้
การฆ่าคนจะมีผลเป็นอย่างไร ทำไมผู้ร้ายฆ่าคนจะไม่รู้สึกเสียเลย
แต่ด้วยอำนาจกรรมเมื่อตามมาถึงผู้ใดที่ได้กระทำกรรมนั้นไว้
ก็ย่อมยากที่จะยับยั้งผลแห่งกรรมนั้นได้
ลูกยังลืมว่าแม่ แม่ยังลืมไปว่าลูก
ผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ยังลืมว่าพระว่าเณร
พระเณรก็ยังลืมตัวเองว่าเป็นพระเป็นเณร
ฆ่ากันได้ทำร้ายกันได้ ทำผิดศีลผิดธรรมกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 

 

อำนาจยิ่งใหญ่ของกรรมที่นำไปเช่นนั้น
และยังจะนำต่อไปข้ามภพข้ามชาติ
เกิดผลร้ายแก่ผู้ขาดสติ ขาดปัญญา
ที่จะพาตัวหนีไปพ้นมือแห่งกรรม
ที่ตนได้กระทำไว้แล้วด้วยตนเองแน่นอน

 

 

ผู้ฆ่าคนมีบาปหนักกว่าผู้ฆ่าวัวฆ่าควาย
ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้ามีบาปหนักกว่าผู้ฆ่าคน
เห็นได้จากพระเทวทัตที่ถูกธรณีสูบ
แต่อย่าประมาท คิดว่าเราปลอดภัยจากการถูกธรณีสูบแน่แล้ว
เพราะไม่มีพระพุทธเจ้าให้เราคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งถึงเวลาจะชั่วช้าเพียงไร ทำร้ายพระองค์ได้
พระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์ปรากฏให้เห็นก็จริง
ทำร้ายพระองค์ท่านไม่ได้ก็จริง
แต่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องแนบแน่นกับพระองค์ท่านมีอยู่
ทำลายสิ่งนั้นก็จะผิดไปจากทำลายพระองค์ท่านหาได้ไม่
นึกถึงใจตนเอง มีลูกเป็นที่รักเพียงดวงใจ
เฝ้าทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ ถูกผู้ทำร้ายประหัตประหาร
ใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกับตนเองถูกประหัตประหารด้วย

 

 

พระพุทธศาสนาคือสิ่งเกี่ยวเนื่องแนบแน่น
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้า
กว่าจะทรงค้นพบและตั้งขึ้นได้ลำบากยากเย็นยิ่ง
กว่าใครสักคนจะมีลูกเป็นที่รักดังดวงใจ
ทำร้ายลูกก็เท่ากับทำร้ายผู้เป็นแม่พ่อ
ทำลายพระพุทธศาสนาจึงไม่แตกต่างกับทำลายพระพุทธเจ้า
แน่นอน ไม่มีผู้ใดได้ทำ
แต่แน่นอนเพียงการพยายามทำก็บาปหนักยิ่งกว่าฆ่าคนตาย
ผลของกรรมนี้อาจจะลี้ลับเห็นยากและเห็นช้า
จึงทำให้พากันคิดว่าการทำลายพระพุทธศาสนานั้นไม่เป็นบาป ไม่เป็นอกุศล

 การจงใจทำลายพระพุทธศาสนาที่ไม่เป็นผลสำเร็จ
น่าจะเกิดผลไม่ดีแก่ผู้มุ่งร้ายน้อยกว่าผู้ไม่ได้เจตนาทำลาย
แต่ประพฤติตนเช่นเจตนาทำลาย
บุคคลประเภทหลังนี้ โดยเฉพาะที่นับถือพระพุทธศาสนา
กล่าวได้ว่าเป็นผู้ทำกรรมไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้น
ทรงประคับประคองมาโดยมีพุทธบริษัทที่ดี
รับมาประคับประคองต่ออย่างถือเป็นสมบัติล้ำค่า
ไม่มีพระพุทธองค์แล้ว พระพุทธศาสนาคือตัวแทนพระพุทธองค์
ผู้ที่เป็นสมาชิกของบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนา
แม้ทำตนให้เศร้าหมองด้วยการประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดวินัย
แม้จะทำให้พระพุทธศาสนาเศร้าหมองไม่ได้
แต่เมื่อตนเป็นจุดหนึ่งในพระพุทธศาสนา
ก็เท่ากับทำให้พระพุทธศาสนามีจุดเศร้าหมองปะปนอยู่
เล็กน้อยเพียงไรก็เป็นจุดดำ
ความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจึงเป็นการทำกรรมไม่ดีต่อสิ่งสูงสุด
ผลไม่ดีที่จะเกิดแก่ผู้ทำกรรมไม่ดีนั้นย่อมร้ายแรงแน่นอน
พึงอย่าประมาท พึงกลัวกรรมหนักที่จะเกิดจากการทำไม่ดีต่อพระพุทธศาสนา

 

 

ผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิ
เห็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนไม่มีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจ
เมื่อกรรมตามทัน  โทษนั้นร้ายแรงหนักหนานัก
พระเทวทัตก็มิได้ถูกธรณีสูบทันทีที่ทำร้ายพระพุทธเจ้า
เมื่อถึงเวลากรรมตามทันพระเทวทัตจึงจมธรณี
พ้นที่จะดิ้นรนให้พ้นจากความตายอย่างทุกข์ทรมานน่าสยดสยองนั้นได้
ผู้พยายามทำลายพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน
ฉะนั้นอย่าประมาท อะไรที่ไม่น่าเชื่อเกิดอยู่เสมอ เกิดได้เสมอ
ในอดีตธรณีสูบได้ ในปัจจุบันหรือในอนาคตธรณีก็สูบได้
เมื่อต้องเป็นไปตามอำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรม


 


แม่พ่อมีลูกรักเพียงดวงใจ
แม้ลูกนั้นมิใช่ลูกที่ดี มิใช่ลูกที่มีคุณประโยชน์แก่ใคร
เมื่อใดเขาถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสหรือถึงเสียชีวิต
เมื่อนั้นก็เหมือนทำร้ายแม่พ่อหนักหนาเช่นนั้นด้วย
พระพุทธศาสนาเป็นดวงพระหฤทัยของพระพุทธเจ้า
ทรงได้มาด้วยพระมหากรุณาเปี่ยมพระพุทธหฤทัย
เปรียบเป็นพระพุทธบุตร

 

 

พระพุทธศาสนาก็เป็นพระพุทธบุตร
ที่ประเสริฐเลิศล้ำหาผู้เปรียบเสมอมิได้
มีคุณประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลปราศจากขอบเขต
และยั่งยืนยาวนานอยู่ทุกกาลเวลา
เป็นที่รักที่เทิดทูนสูงส่งนักหนาของพรหม เทพ มนุษย์ สัตว์
เสมอกันกับองค์สมเด็จพระศาสดา
พระผู้ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาไว้แทนพระองค์

 

 

อย่าเป็นคนเบาปัญญา พึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบคอบ
มิฉะนั้นจะเสียประโยชน์จาการมีชีวิตอยู่ในชาตินี้ที่น้อยนัก
ชีวิตนี้ผ่านไปพ้นไปเมื่อไรจะเรียกกลับคืนไม่ได้
กรรมไม่ดีทั้งหลายจะห้อมล้อมจนแหลกเหลว
ดังที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอยู่เสมอ
ให้ขนลุก ขนพองสยดสยองอยู่ไม่เว้นวาย

 

ชีวิตนี้น้อยนัก ๑๓

ชีวิตในอดีตชาติล่วงเลยไปแล้ว
กรรมดีกรรมชั่วก็ได้เป็นอันทำแล้วทั้งนั้น  ไม่มีที่จะให้ไม่ได้ทำ
แต่ชีวิตในอนาคตชาติกำลังใกล้เข้ามาเป็นลำดับ  ไม่นานนักก็จะถึง
เพราะชีวิตนี้นั้นน้อยนัก จบสิ้นง่าย
ชีวิตในภพชาติข้างหน้าต่างหากที่ยาวนานจนประมาณไม่ได้
ความสุขอันยาวนาน หรือความทุกข์ที่ยืดเยื้อ
จะมีมาพร้อมกับชีวิตในชาติอนาคตแน่นอน
เรามีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มีชาตินี้ ชีวิตนี้ที่แม้จะน้อยนัก
แต่ก็เป็นชีวิตเดียวที่สามารถจะพาเราหนีกรรมไม่ดีได้
และก็เป็นชีวิตเดียวที่จะพาเราไปสวรรค์ก็ได้ นิพพานก็ได้

ชีวิตนี้น้อยนัก ๑๓

 

พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
เพราะพระพุทธศาสนาประกอบพร้อม
ด้วยพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
และพระสงฆ์อริยสาวกของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนาจึงมีคุณเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณ
พระคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไร
พระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ในพระพุทธศาสนาหมดสิ้นแล้ว
เราเรียนพระพุทธศาสนาหรือเรียนพระธรรมกันอยู่ตลอดเวลา
แม้จนทุกวันนี้ เท่ากับเรากำลังพยายามจะให้สามารถแลเห็นพระพุทธเจ้าให้ได้
แต่ก่อนที่เราจะได้เห็นพระพุทธองค์
เราจำเป็นต้องรอบคอบระวังรักษาพระพุทธศาสนาอย่างดี

 


อย่าประมาท มองให้เห็นผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิ
แม้ผู้นั้นจะเป็นตัวเราก็ต้องมองให้ตรงตามความจริง
ไม่เห็นภัยจะกันภัยไม่ได้ ไม่เห็นผู้มุ่งทำลายพระพุทธศาสนา
ก็จะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ได้

 


การที่จะป้องกันตัวเองมิให้หลงใหลเลื่อนลอย
ไปเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาแม้โดยมิได้ตั้งใจ
จำเป็นต้องมีหลักยึด ยึดหลักไว้ให้มั่น
กระแสใดๆ ก็จะพัดพาไปไม่ได้ หลักที่น่าจะมั่นคงแข็งแรง
สามารถรับการยึดเหนี่ยวได้ทุกเวลา
นั้นน่าจะเป็นหลักแห่งความกตัญญูกตเวที
ยึดกตัญญูกตเวทีไว้ให้เป็นหลักประจำใจ
ผลที่เกิดตามมานั้นจะไม่มีเสียหายแม้แต่น้อย "

 

 

มีต่อ...


 

     Share

<< ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒)ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔) >>

Posted on Sun 26 Nov 2006 0:51

 

 
  
 


คิดถึงย่า ( ๓ )
คิดถึงย่า ( ๒ )
คิดถึงย่า ( ๑ )
รายการกลับเนื้อกลับตัว ปี ๒๕๕๐
๓๑ ธันวาคม
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๔)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๓)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๒)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๑)
วจีกรรมในโลกไซเบอร์
รักนี้ที่ยิ่งใหญ่
อ่านไว้เตือนใจตน
รับให้เป็น
เขียนกลอนแล้วจ้า
ชั่วนิรันดร์บางทีก็แสนสั้น
ทุกข์เพราะคิดผิด
นิทานเรื่องลาแก่
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๑)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๙)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๖)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑)
Moonlight Sonata (๑)
Violin Concerto K. ๒๑๖
Chercher la source
Songbird
Be
Where is the love (๑)
Moonlight Sonata : First movementComments
Post Comment


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn