ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๑)

 

สวัสดีค่ะ

 


ไดอารี่ในช่วงนี้  ขออัญเชิญบทพระนิพนธ์เรื่อง "ชีวิตนี้มีค่านัก"
ซึ่งรู้จักดีกันในชื่อของ "ชีวิตนี้น้อยนัก" มาลงให้ได้อ่านกันจนจบ
เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


 

เนื่องจากเนื้อหามีความยาวพอสมควร
จึงจะทยอยลงทุกวัน  จนจบเล่ม

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 


ความดีใดที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้
ขอทุกท่านน้อมระลึกแด่องค์ผู้ทรงนิพนธ์
คือสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ปัจจุบัน


 

และขออนุโมทนากับพี่กอบที่ได้พิมพ์เอาไว้เป็นไมโครซอฟท์เวิร์ด
เอมได้แก้ไขตัวสะกดบ้างเล็กน้อยให้ถูกต้องที่สุดก่อนโพส

 

 

เนื้อหาต่อจากวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

 


" ชีวิตนี้แม้น้อยนัก แต่ก็เป็นความสำคัญนัก
สำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต
ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญ
ก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้
และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคต
ให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้ หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้

 

ชีวิตนี้น้อยนัก ๑๑

 

ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้ว ทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้ว
ชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึง ยังทำอะไรไม่ได้
เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนัก
พึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้

 

ชีวิตนี้น้อยนัก ๑๑

 

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่มีความสำคัญนักด้วยเหมือนกัน
ถ้าชีวิตนี้ไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีต ชีวิตนี้ก็จะรับผลกรรมไม่ดี
ถ้าวิ่งหนีก็จะพ้นได้ กรรมไม่ดีจะตามทันหรือไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตนี้
ยิ่งกว่านั้นถ้ากรรมตามทันในชีวิตนี้
ก็จะตามต่อไปได้อีกในชีวิตอนาคต
กรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตมากมาย
อาจจะตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ ถ้าทำชาตินี้ให้ดีที่สุด

 

ชีวิตนี้น้อยนัก ๑๑

 

ดูภาพผู้คนในบางประเทศที่อดอยากแสนสาหัส
หน้าตาแทบจะไม่เป็นคน เหมือนโครงกระดูกเดินได้
เด็กเล็กๆ น่าสงสาร ไม่มีเนื้อ มีแต่หนังหุ้มกระดูก
ผู้ใดเห็นผู้นั้นก็สลดใจอย่างยิ่ง สงสารอย่างยิ่ง
เมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้น ก็พึงนึกถึงเอง
ใครเล่าจะรับรองได้ ว่าเมื่อตายไปจากภพชาตินี้แล้ว
เราจะไม่ไปเกิดในประเทศเช่นนั้น
จะไม่ไปอีกสภาพโครงกระดูกเดินได้ด้วยความอดอยากยากแค้นเช่นนั้น

 ใครเล่าจะรับรองได้ว่าอดีตชาติเราไม่ได้เป็นคนคับแคบ
ไม่เคยทำบุญให้ข้าวปลาอาหารแก่ใครเลย
มารดาบิดาผู้แก่ชรา ก็หาได้สนใจให้ข้าวให้น้ำให้มีความสุขอิ่มหนำสำราญไม่
ยิ่งเป็นสัตว์หมาแมวด้วยแล้ว ไม่เคยเมตตาปราณีให้ข้าวสักเม็ดให้น้ำสักหยด
เมื่อไม่รู้ตัวว่าเคยเป็นเช่นนี้มาก่อนในอดีตชาติ
ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าในอนาคตจะต้องไปมีสภาพอดอยาก
จนเป็นโครงกระดูกเดินได้หรือไม่
ความเป็นไปได้มีอยู่สำหรับทุกคน
เพราะทุกคนได้ทำกรรมไว้เป็นอันมากต่างๆ กัน
อันอาจจะเป็นสาเหตุให้ต้องอดอยากยากแค้นแสนสาหัสตั้งแต่เริ่มลืมตาเห็นโลก
ไปเกิดในประเทศที่เรียกกันว่าเป็นนรกในโลก

 อย่าประมาท  อย่ามั่นใจว่าอนาคตสำหรับเราจะไม่เป็นเช่นนั้น
กรรมเช่นนั้นอาจจะวิ่งไล่เรามา โดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น
แม้ไม่ประมาทต้องวิ่งหนีให้สุดกำลังความสามารถ
ชีวิตนี้เท่านั้นที่เราจะพบทางนี้ได้ และชีวิตนี้ก็น้อยนัก
มัวผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ พ้นจากชาตินี้ไปแล้ว
จะไม่มีโอกาสดีให้วิ่งหนีกรรมได้อีกเลย

 เมื่อชีวิตนี้น้อยนัก ผู้มีปัญญาสัมมาทิฐิก็คิดไปทางหนึ่ง
ผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิก็คิดไปทางหนึ่ง
พวกผู้มีปัญญาคือความเห็นชอบก็จะคิดได้ว่าชีวิตนี้สั้นนัก
อีกไม่เท่าไหร่ก็จะต้องตาย ตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้
เอาไปได้ก็แต่บุญบาป หรือความดีความชั่วเท่านั้น
พวกผู้มีปัญญาคิดเช่นนี้ จึงเร่งทำความดี

 


ส่วนพวกผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิด
ก็จะคิดว่าชีวิตนี้สั้น อีกไม่เท่าไหร่ก็จะต้องตาย
มีวิธีใดจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ก็ต้องรีบหา
ไม่มัวคำนึงว่าจะผิดหรือถูก ถูกผิดก็ช่าง ให้ได้ก็พอใจ
พวกผู้เบาปัญญาคิดเช่นนี้ จึงทำบาปทำความไม่ดีได้เสมอ
ชีวิตนี้สำหรับบุคคลสองประเภทดังกล่าวมีคุณมีโทษแก่สองฝ่ายแตกต่างกัน
เป็นไปตามทิฐิคือความเห็นดังกล่าว

อย่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิที่โฉดเขลาเบาปัญญาเลย
เพราะจะทำชีวิตนี้ให้สูญเปล่า
ไม่อาจหนีพ้นมือที่น่าสะพรึงกลัวแห่งกรรมไม่ดี
ไม่อาจได้เข้าไปอยู่ในความโอบอุ้มทะนุถนอม
ของมือที่อบอุ่นแห่งบุญคือกรรมดี

โอกาสอันดีที่มีอยู่น้อยนักเพียงชั่วชีวิตอันน้อยนักนี้
ก็จะผ่านไปอย่างไม่อาจเรียกกลับคืนได้
กรรมไม่ดีที่ทำไว้แน่ก็จะแห่ห้อมเข้าประชิด
แล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตนี้ ชีวิตของผู้ไม่รู้จักวิ่งหนีกรรม

 มาเป็นผู้มีปัญญามีสัมมาทิฐิเถิด ชีวิตอันน้อยนี้จะได้ไม่สูญเปล่า
จะได้สามารถใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้
คือหนีไกลจากกรรมไม่ดีได้
กรรมไม่ดีที่กำลังติดตามเราทุกคนอยู่นั้นมีมากมายนัก
ทั้งที่หนักและที่เบา ทั้งที่จะทรมานชีวิตเราไม่หนักนักหนา
ทั้งที่จะทรมานเราจนแทบว่าจะรับไม่ไหว
ทั้งที่เราอาจจะรับไม่ไหวจริงๆ ด้วย

 


คิดดี พูดดี ทำดี เพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอ
ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน ก็จะสามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้
มือแห่งกรรมไม่ดีจะไม่สามารถตะครุบไว้ในอำนาจได้
บาปกรรมใดๆ แม้ได้กระทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติ
จะไม่อาจตามสนองได้ง่ายๆ ในภพชาตินี้
อย่างมากก็จะเพียงไล่ตามตะครุบอยู่
อย่างหมายมั่นจะทำให้ได้สำเร็จเท่านั้น
ถ้าคิดดี พูดดี ทำดี เสมอ "

 

 


มีต่อ...

 


 

     Share

<< ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐)ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒) >>

Posted on Fri 24 Nov 2006 0:15

 

 
  
 


คิดถึงย่า ( ๑ )
รายการกลับเนื้อกลับตัว ปี ๒๕๕๐
๓๑ ธันวาคม
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๔)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๓)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๒)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๑)
วจีกรรมในโลกไซเบอร์
รักนี้ที่ยิ่งใหญ่
อ่านไว้เตือนใจตน
รับให้เป็น
เขียนกลอนแล้วจ้า
ชั่วนิรันดร์บางทีก็แสนสั้น
ทุกข์เพราะคิดผิด
นิทานเรื่องลาแก่
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๑)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๙)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๖)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑)
Moonlight Sonata (๑)
Violin Concerto K. ๒๑๖
Chercher la source
Songbird
Be
Where is the love (๑)
Moonlight Sonata : First movement
Because you loved me.
Your song.Comments

โก้วเล้งพูดไว้ แล้วตัวเองก็ตายด้วยแอลกอฮอลลิซึ่มตั้งแต่ยังหนุ่ม
lkuwellservice   
Fri 24 Nov 2006 14:42 [1]
Post Comment


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn