ชีวิตนี้น้อยนัก (๙)

 


สวัสดีค่ะ

 


ไดอารี่ในช่วงนี้ เอมขออัญเชิญบทพระนิพนธ์เรื่อง "ชีวิตนี้มีค่านัก"
ซึ่งรู้จักดีกันในชื่อของ "ชีวิตนี้น้อยนัก" มาลงให้ได้อ่านกันจนจบ
เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


 

เนื่องจากเนื้อหามีความยาวพอสมควร
จึงจะทยอยลงทุกวัน  จนจบเล่ม
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 


ความดีใดที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้
ขอทุกท่านน้อมระลึกแด่องค์ผู้ทรงนิพนธ์
คือสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ปัจจุบัน


 

และขออนุโมทนากับพี่กอบที่ได้พิมพ์เอาไว้เป็นไมโครซอฟท์เวิร์ด
เอมได้แก้ไขตัวสะกดบ้างเล็กน้อยให้ถูกต้องที่สุดก่อนโพส

 

 

เนื้อหาต่อจากวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

 


" เมื่อกรรมดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้
กรรมไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้  ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผล
แต่ถ้ากรรมดีแรงกว่ากรรมไม่ดี กรรมดีก็ต้องส่งผลจนได้
กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางได้ไม่ อะไรๆ ก็หาอาจขัดขวางได้ไม่


 

เมื่อกรรมไม่ดีจะส่งผล ก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้
กรรมดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้  ไม่ให้กรรมดีไม่ดีอาจส่งผล
แต่ถ้ากรรมไม่ดีแรงกว่ากรรมดี กรรมไม่ดีก็ต้องส่งผลจนได้
กรรมดีหาอาจขัดขวางได้ไม่ อะไรๆ ก็หาอาจขัดขวางได้ไม่

 ชีวิตนี้น้อยนัก คือ ชีวิตในภพภูมินี้ในชาตินี้
น้อยกว่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วในอดีตชาติมากมาย 
อย่างไม่อาจประมาณได้ถูกถ้วน
ผู้มีปัญญาเมื่อมานึกถึงความจริงนี้ย่อมไม่ประมาท
ย่อมเห็นภัยที่จะตามมาก เป็นภัยที่จักเกิดแต่กรรมทั้งหลาย
ที่ได้ประกอบกระทำไว้ด้วยตนเองในอดีตชาติที่มากมายพ้นประมาณ
ผู้มีปัญญาย่อมพยายามหนีให้พ้น หนีให้กรรมไม่ดีตามไม่ทัน
หรือไม่ก็พยายามสร้างกำลังที่จะเอาชนะความแรงของกรรมไม่ดีให้ได้
เพื่อไม่ต้องรับผลของกรรมไม่ดี
ที่อาจร้ายแรงทำความชอกช้ำให้แก่ชีวิตได้เป็นอันมาก
ผู้ที่มุ่งแต่จะได้ในชาตินี้ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม
เป็นการทำกรรมไม่ดีเป็นส่วนใหญ่
เท่ากับให้โอกาสกรรมไม่ดีในอดีตชาติที่ได้สั่งสมไว้
ให้ตามมาส่งผลทันในชาตินี้ง่ายเข้า
และส่งผลได้แรงเต็มที่ง่ายเข้า
โดยไม่มีกรรมดีเพียงพอจะช่วยเหลือยับยั้งหรือผ่อนคลายให้เบาลง
ผู้ที่ได้รับอะไรๆ ร้ายแรงต่างๆ เช่น เสียสติบ้าคลั่งอย่างไม่ทันที่จะรู้ตัว
ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงเสียชีวิตหรือไม่ก็เสียหมดทั้งครอบครัว
หรือประสบความหายนะถึงสิ้นเนื้อประดาตัว
ต้องเศร้าโศกเสียใจจนขาดสติสัมปชัญญะ  เป็นต้น

 


ผลของกรรมไม่ดีเช่นนี้
แม้จะติดตามทุกคนผู้ทำเหตุแห่งกรรมไม่ดีนั้นอยู่
แต่ก็อาจไม่สามารถตามทัน
เพราะผู้นั้นจะพยายามวิ่งหนีอยู่เต็มสติปัญญาความสามารถ

 


พลังสำคัญประการหนึ่ง
ที่จะช่วยให้สามารถหนีพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ติดตามตะครุบอยู่ได้
และเป็นพลังที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก
คือการนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพุทโธ
นึกไว้ให้คุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ
สิ่งใดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ก็หมายถึงความจะไม่อาจแยกจากกันได้เลยไม่ว่าเวลาใดก็ตาม
จะสุขจะทุกข์ จะเป็นจะตาย ใจก็จะมีพุทโธ พุทโธจะมีอยู่ในใจ

 


กรรมดีก็ตาม กรรมไม่ดีก็ตาม
เมื่อจะส่งผลจะต้องมีสื่อมีเครื่องมือ
มีมือเป็นเครื่องชักนำให้ถึงผู้จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้น
ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี เช่น คนเมาสุราขับรถพุ่งเข้าชน
ผู้จะต้องรับผลแห่งกรรมก็จะถูกรถนั้นชน
ถึงตาย หรือถึงพิการ หรือบาดเจ็บสาหัส
ต้องเสียเงินทองรักษาพยาบาลมากมาย
คนเมาสุราที่ขับรถพุ่งเข้าชนคือเครื่องมือแห่งกรรม
ซึ่งมีสุราเป็นเครื่องบังคับให้พุ่งตรงจุดหมายได้

 


แต่แม้ผู้ที่กรรมนั้นตามอยู่
เป็นผู้กำลังวิ่งหนีกรรมไม่ดีอยู่เต็มกำลัง ด้วยการทำความดีต่างๆ
มีการท่องพุทโธให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ  เป็นต้น
พุทโธอันเป็นยอดของความดี
ก็จะเปรียบได้ดังพลังจิตอันแรงกล้าของนักสะกดจิต
ที่จะสะกดผู้ขับรถซึ่งกำลังมึนเมาด้วยฤทธิ์สุราให้หยุดรถเสียทันที
ก่อนจะทันพุ่งเข้าชนเป้าหมายที่กรรมตามอยู่
ความสวัสดีย่อมมีแก่ผู้ที่กรรมตามติดอยู่นั้น อย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์นัก
อันกรรมไม่ดีนั้นมีคู่ที่มักจะใช้ด้วยกัน
มีความหมายไปในทางไม่ดี คือ เจ้ากรรมนายเวร
ผู้มีสัมมาทิฐิย่อมไม่ปฏิเสธความเชื่อที่มีอยู่
ว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมี ไม่ใช่ไม่มี
เจ้ากรรมนายเวรคือผู้ที่ถูกกรรมทำร้ายก่อนและผูกอาฆาตจองเวร
แม้ไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวร คือไม่เป็นผู้คิดร้าย
ไม่ติดตามทำร้ายให้เป็นการตอบสนอง หรือที่เรียกกันว่าแก้แค้น

 


ผู้มีสัมมาทิฐิความเห็นชอบ ประกอบด้วยสัมมาปัญญา
แม้จะไม่เห็นหน้าตาของเจ้ากรรมนายเวร
แต่ย่อมไม่ประมาท ไม่ว่าเป็นสิ่งไม่มี
และย่อมไม่เห็นเป็นความเหลวไหลไม่มีเหตุผล
ที่ท่านสอนให้ทำบุญอุทิศท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร
เช่นเดียวกับท่านผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณทั้งปวง
อะไรที่ไม่มีทางเสียหายมีแต่ทางได้หรือเสมอตัว
ผู้มีปัญญาย่อมทำย่อมไม่ปฏิเสธ

 


เหตุที่ต่างก็มีภพชาติมานับไม่ถ้วนในอดีต
ต่างก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีไว้นับไม่ถ้วนเช่นกันในภพชาติทั้งหลายนั้น
เจ้ากรรมนายเวรที่ได้ไปก้ำเกินเบียดเบียนทำร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกัน
ทำนองเดียวกับผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณ ก็ต้องมีมากมายเช่นกัน
ชาตินี้แม้จะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเป็นใครต่อใครบ้าง
แต่ก็พึงยอมรับว่ามีอยู่
ทั้งในภพภูมิที่พ้นความรู้เห็นของผู้ไม่มีความสามารถ
และทั้งในภพภูมิเดียวกับเราทั้งหลายนี้ด้วย
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและทั้งผู้มีพระคุณ

 


เมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร
ก็พึงทำเช่นเดียวกับเมื่อจะตอบแทนพระคุณท่านผู้มีพระคุณ
คือทำบุญทำกุศลด้วยตั้งใจจริงที่จะอุทิศให้
แล้วตั้งใจจริงบอกกล่าวให้รับรู้
ให้ยอมรับความมีเจตนาจริงใจที่จะขอโทษและตอบแทน
การบอกกล่าวด้วยใจจริงเช่นนี้
ต่อผู้ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็นเช่นนี้
ไม่ใช่ความหลง ไม่ใช่ความไร้เหตุผล
แต่เป็นความปฏิบัติที่ถูกต้อง และจะได้ผล
อาจพาพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ตามอยู่ได้
การทำบุญกุศล แม้จะไม่ปรารถนาให้เกิดผลแก่ตนเองโดยตรง
ผลก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้ว
ดังนั้น ในการทำบุญกุศลทุกครั้ง จึงพึงทำใจให้กว้าง
เอื้ออาทรไปถึงผู้อื่นทั้งนั้นที่แม้จะอยู่ต่างภพภูมิกัน
ตั้งใจอุทิศให้อย่างจริงใจ ให้ด้วยสำนึกในความผิดพลาดก้ำเกิน
ที่ตนอาจได้กระทำแล้วต่อใครๆทั้งนั้น
ให้ด้วยสำนึกในพระคุณที่ได้รับจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

 


ค่อยๆคิด  ค่อยๆบอกกล่าว
แสดงความจริงใจให้อ่อนโยนและไพเราะด้วยถ้อยคำ
จะเกิดผลยิ่งกว่าใช้ถ้อยคำและจิตใจที่ไม่ไพเราะจากใจจริง
ผู้ต่างภพภูมิทั้งหลายก็มิได้แตกต่างออกไป
ใจหรือจิตของมนุษย์ก็เป็นใจหรือจิตดวงเดียวกัน
เมื่อมนุษย์ละชาตินี้ไปสู่ชาติอื่นภพภูมิอื่นแล้ว
พึงระลึกถึงความจริงนี้  "

 

 

มีต่อ...

 


 

     Share

<< ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐) >>

Posted on Wed 22 Nov 2006 0:24

 

 
  
 


๓๑ ธันวาคม
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๔)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๓)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๒)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๑)
วจีกรรมในโลกไซเบอร์
รักนี้ที่ยิ่งใหญ่
อ่านไว้เตือนใจตน
รับให้เป็น
เขียนกลอนแล้วจ้า
ชั่วนิรันดร์บางทีก็แสนสั้น
ทุกข์เพราะคิดผิด
นิทานเรื่องลาแก่
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๑)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๙)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๖)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑)
Moonlight Sonata (๑)
Violin Concerto K. ๒๑๖
Chercher la source
Songbird
Be
Where is the love (๑)
Moonlight Sonata : First movement
Because you loved me.
Your song.
ให้
The promise. ( ๒ )Comments

sawasdee ka
rajaangel   
Wed 22 Nov 2006 11:37 [1]
Post Comment


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn