ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)

 

 

สวัสดีค่ะ

 


ไดอารี่ในช่วงนี้ เอมขออัญเชิญบทพระนิพนธ์เรื่อง "ชีวิตนี้มีค่านัก"
ซึ่งรู้จักดีกันในชื่อของ "ชีวิตนี้น้อยนัก" มาลงให้ได้อ่านกันจนจบ
เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


 

เนื่องจากเนื้อหามีความยาวพอสมควร
จึงจะทยอยลงทุกวัน  จนจบเล่ม
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คือ แม้จะไม่ว่าง แต่ก็จะมาโพสย้อนหลังค่ะ

 


ความดีใดที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้
ขอทุกท่านน้อมระลึกแด่องค์ผู้ทรงนิพนธ์
คือสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ปัจจุบัน


 

และขออนุโมทนากับพี่กอบที่ได้พิมพ์เอาไว้เป็นไมโครซอฟท์เวิร์ด
เอมได้แก้ไขตัวสะกดบ้างเล็กน้อยให้ถูกต้องที่สุดก่อนโพส

 

 

เนื้อหาต่อจากวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 " เป็นที่เห็นกันอยู่ ว่าทุกคนมีชีวิตที่มิได้ราบรื่นเสมอไป
ไม่มีสุขตลอดชีวิต ไม่มีทุกข์ตลอดชีวิต
ไม่พบแต่สิ่งดีงามตลอดชีวิต ไม่พบแต่สิ่งชั่วร้ายตลอดชีวิต
แต่ละคนพบอะไรๆ ทั้งดีทั้งร้าย หนักบ้างเบาบ้าง
โดยที่บางทีก็ไม่เป็นที่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น
เช่น บางคนเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยลำบากยากจน
พอเกิดได้ไม่นาน เงินทองจำนวนมากก็เกิดขึ้นในครอบครัว
เป็นลาภลอยของมารดาบิดาบ้าง
เป็นความได้ช่องได้โอกาสทำธุรกิจการงานบ้าง
ใครๆ ก็จะต้องพูดกันว่าลูกที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญ
ทำให้มารดาบิดามั่งมีศรีสุข

 ถ้าไม่คิดให้ดี
ก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆ ไม่มีมูลความจริง
และทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้ความรู้สึกลึกซึ้งจริงจัง
แต่ถ้าพิจารณากันให้จริง
ด้วยคำนึงถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม
ก็น่าจะเชื่อได้ว่าเด็กที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิด
ผู้มีบุญคือผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติ
อันความเกิดขึ้นของผู้มีบุญนั้น ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษา
แม้ชนกกรรมนำให้เกิดจะนำให้เกิดลำบาก แต่เมื่อบุญที่ทำไว้มากกว่า
กรรมไม่ดีที่นำให้ลำบากก็จะต้องถูกตัดรอนด้วยอำนาจของกุศลกรรม
คือบุญอันยิ่งใหญ่กว่า คือเกิดมามารดาบิดายากจน
มือแห่งบุญก็จะต้องเอื้อมมาโอบอุ้ม
ให้พ้นจากความลำบากยากจน ให้มั่งมีศรีสุข ควรแก่บุญที่ได้ทำไว้

 ผู้ที่เกิดในที่ลำบากยากจน
แต่เมื่อมีบุญเก่าได้กระทำไว้มากมายเพียงพอ
มือแห่งบุญก็จะเอื้อมมาโอบอุ้มให้พ้นจากความยากลำบากได้อย่างรวดเร็ว
พ้นจากความยากจนดังปาฏิหาริย์
มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ เด็กบางคนทำบุญทำกุศลไว้ดี
แต่ชนกกรรมนำให้เกิดกับมารดาบิดายากแค้นแสนสาหัส
พอเกิดมารดาบิดาก็หาทางช่วยให้ลูกพ้นความเดือดร้อน
นำไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมีศรีสุขที่รู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตา
แล้วเด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความโอบอุ้มของมือแห่งบุญ
ควรแก่บุญที่เขาได้กระทำไว้

 


แต่เด็กบางคนเกิดในที่ต่ำต้อยยากไร้
และเป็นผู้ที่มิได้ทำบุญทำกุศลมาในอดีตชาติเพียงพอ
ย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาโอบอุ้มเขาให้พ้นความลำบากยากจน
แม้เมื่อมารดาบิดาจะพยายามเสี่ยงนำเขาไปวางไว้ในที่
ที่หวังว่าจะมีผู้ดีมีเงินมานำไปอุปการะเลี้ยงดู
ความไม่มีบุญทำไว้ก่อน
ทำให้ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดา
เขาอาจจะถูกทิ้งอยู่ตรงที่ที่ถูกนำไปวาง
และสิ้นชีวิตไป ณ ที่นั้น อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย
อาจจะทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิว โดยหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้
และผู้เป็นมารดาก็อาจจะถูกจับได้รับโทษทางอาญา
นั่นก็เป็นเรื่องอำนาจอันยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริง

 


 

อดีตชาติของทุกคนมีมากมายนัก
จึงได้ทำกรรมกันไว้มากมายนัก
กุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง
ชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้าง สุขบ้างทุกข์บ้าง

 


คนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐี  ก็ด้วยอำนาจของกุศลกรรม
คือการบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่น ที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติ
เมื่ออกุศลกรรมคือการคนโกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน
ที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติ ตามมาส่งผล
และเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกำลังกว่ากุศลกรรมที่กำลังเสวยผลอยู่
อกุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรม
ส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทน
ความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มี
เงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไป
อกุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวได้
กำลังเป็นสุขก็จะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อน
อำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริง

 


ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่น
กลัวเพราะรู้ว่า เมื่อทำกรรมไม่ดีไว้แล้วต้องได้รับผลไม่ดี
และเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้ว
แม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทำกรรมไม่ดีเช่นนั้น
ก็จะต้องได้รับผลไม่ดี ที่อาจทำให้พิศวงสงสัย
จนถึงมากคนมิจฉาทิฐิความเห็นผิด คือเห็นไปว่าทำดีไม่ได้ดี
ซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้น
ทำดีต้องได้รับผลดีเสมอ  ทำไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดี

 


เพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น มีอายุกันเพียงอย่างมากร้อยปีเท่านั้น
ทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทำอะไรๆที่เป็นกรรมแล้ว  มากมายนับไม่ถ้วน
เป็นกรรมดีคือกุศลกรรมบ้าง
เป็นกรรมชั่วคืออกุศลกรรมบ้าง มากมายจริงๆ
เพียงทำในชาติเดียวก็มากมายจริงๆ
แล้วเมื่อได้ทำมานับภพชาติไม่ถ้วนมากมายเพียงไหน

 


ขณะที่มาเป็นอยู่ในภพนี้ชาตินี้
ได้ละภพชาติในอดีตที่ทำกรรมไว้เบื้องหลังมากหนักหนา
กรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกัน
บางคนกรรมดีอาจมากกว่า บางคนกรรมชั่วอาจมากกว่า


บางคนทำกรรมดีที่ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่
แต่ทำกรรมไม่ดีที่สำคัญหนักหนา
เช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุ
คือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดี


 
ส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมาก ทำกรรมไม่ดีน้อย
เช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุ
คือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนที่ดีมากกว่าส่วนไม่ดี
ดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้  "
  
    

 

 

มีต่อ...

 

 

     Share

<< ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)ชีวิตนี้น้อยนัก (๙) >>

Posted on Tue 21 Nov 2006 9:25

 

 
  
 


ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๔)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๓)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๒)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๑)
วจีกรรมในโลกไซเบอร์
รักนี้ที่ยิ่งใหญ่
อ่านไว้เตือนใจตน
รับให้เป็น
เขียนกลอนแล้วจ้า
ชั่วนิรันดร์บางทีก็แสนสั้น
ทุกข์เพราะคิดผิด
นิทานเรื่องลาแก่
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๑)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๙)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๖)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑)
Moonlight Sonata (๑)
Violin Concerto K. ๒๑๖
Chercher la source
Songbird
Be
Where is the love (๑)
Moonlight Sonata : First movement
Because you loved me.
Your song.
ให้
The promise. ( ๒ )
เพื่อเธอComments

ขอบคุณคร้าบที่แวะ มาเลยขอตามมาอ่านด้วย
จงทำกรรมดีและละเว้นกรรมชั่ว ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้ววันข้างหน้าก็เป็นผลจากวันนี้
   
Wed 22 Nov 2006 0:03 [1]
Post Comment


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn