ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)

 

 

สวัสดีค่ะ

 


ไดอารี่ในช่วงนี้ เอมขออัญเชิญบทพระนิพนธ์เรื่อง "ชีวิตนี้มีค่านัก"
ซึ่งรู้จักดีกันในชื่อของ "ชีวิตนี้น้อยนัก" มาลงให้ได้อ่านกันจนจบ
เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


 

เนื่องจากเนื้อหามีความยาวพอสมควร
จึงจะทยอยลงทุกวัน  จนจบเล่ม
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คือ แม้จะไม่ว่าง แต่ก็จะมาโพสย้อนหลังค่ะ

 


ความดีใดที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้
ขอทุกท่านน้อมระลึกแด่องค์ผู้ทรงนิพนธ์
คือสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ปัจจุบัน


 

และขออนุโมทนากับพี่กอบที่ได้พิมพ์เอาไว้เป็นไมโครซอฟท์เวิร์ด
เอมได้แก้ไขตัวสะกดบ้างเล็กน้อยให้ถูกต้องที่สุดก่อนโพส

 

 

เนื้อหาต่อจากวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

 

" คนระลึกชาติได้ทุกวันนี้ยังมีอยู่
บางคนก็ระลึกได้ตั้งแต่อายุยังน้อย
พอพูดได้ก็บอกได้เป็นเรื่องเป็นราว
ขอให้ไปหาแม่เก่าพ่อเก่า ที่บ้านนั้นบ้านนี้
บางคนเห็นรูปใครบางคนก็สนใจมากมายถามชื่อ
และบางรายก็บอกเล่าเรื่องอดีต
เคยใกล้ชิดกับผู้นั้นผู้นี้เคยเป็นทหารไปร่วมรบในอดีตการนานไกล


 


ที่น่าอัศจรรย์ก็คือที่เด็กชายเล็กๆบางคนเล่าว่า
เคยเป็นทหารร่วมรบด้วยกันกับสมเด็จพระบุรพบรมกษัตริยาธิราชเจ้าบางองค์
ทั้งที่เขายังเป็นเด็กชายไร้เดียงสา เขายังไม่ทันจะรู้
ว่าพระมหากษัตริย์ของเขาพระองค์นั้นทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่
และเขาก็ยังบริสุทธิ์เกิดกว่าจะคิดแต่งเรื่องราวขึ้นหลอกลวง
เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้ได้ฟังเขาพูดอย่างเด็กทารกไร้เดียงสาจึงยอมรับว่า
เขากำลังระลึกได้ถึงในอดีตชาติของเขา
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงความมีภพชาติในอดีต
ของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันชาติ

 

 

ท่านพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งที่เป็นพระปฏิบัติ
ท่านเดินป่าอยู่เป็นประจำในชีวิตของท่าน
โดยเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมทางไปด้วยบ้างเป็นครั้งคราว
เป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อพบช้างในระหว่างทาง
ท่านพระอาจารย์พระองค์นั้นก็จะต้องเป็นผู้นำเจรจาปราศรัยกับช้าง
ท่านจะพูดจากกับช้างใหญ่ด้วยภาษามนุษย์
และท่านจะใช้วาจาไพเราะอ่อนโยนยิ่งนัก เป็นที่เจริญหูเจริญใจ
ช้างก็ฟังท่านโดยดี เมื่อท่านขอให้หลีกก็จะหลีก
ขอให้หลบก็จะหลบ ขอให้ไปให้พ้นก็จะไปจนพ้น

 

 

ท่านทำได้เช่นนี้โดยที่องค์อื่นทำไม่ได้เพราะอะไร น่าจะตั้งปัญหานี้ขึ้น
และผู้ไม่ปฏิเสธว่าผู้อยู่ในปัจจุบันชาตินั้นมีอดีตชาติ ย่อมจะยอมคิดว่า
ท่านพระอาจารย์องค์นั้นคงจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับช้างมาแล้วในอดีตชาติ
และจะต้องเกี่ยวข้องอย่างสำคัญด้วย
ในชาตินี้ท่านจึงสามารถพูดจากับช้างได้รู้เรื่อง
และช้างก็ยินดีอ่อนให้กับท่านอย่างน่าอัศจรรย์นัก

 

 

เมื่อคิดเช่นนี้ก็น่าจะคิดต่อไปได้ว่าจากช้างก็มาเป็นมนุษย์ได้
สำหรับผู้มีญาณหยั่งรู้ไปในอดีตย่อมรู้ได
ว่าท่านพระอาจารย์องค์นั้นอาจจะเคยเกิดเป็นช้างสำคัญ
ก่อนจะมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ก็เป็นได้
และก็เป็นได้อีกเช่นกันที่ท่านอาจจะเกิดเป็นช้างอยู่หลายภพหลายชาติ
ในบรรดาภพชาติที่นับไม่ถ้วนของท่านในอดีต

 

 

เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้
และสามารถมีญาณหยั่งรู้ภพชาติในอดีตของตน ที่เป็นสัตว์
เช่น ท่านพระอาจารย์องค์สำคัญที่ท่านเล่าไว้ว่าเคยเกิดเป็นไก่
ย่อมรู้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นคนกับเป็นสัตว์
ย่อมได้ความสลดสังเวช
และย่อมได้ความหวาดกลัวความต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่สุด
เพราะได้รู้ชัดด้วยตนเองแล้ว
ว่าการพลาดพลั้งทำกรรมไม่ดีไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ
คือการนำไปสู่ทุคติต่าง ๆ อันไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง
อันจะก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนนานาประการ

 

 

การที่อยู่ดี ๆ ก็ถูกจี้ถูกปล้นจนถึงชีวิต
เป็นการต้องตายจากผู้เป็นที่รักสิ่งที่เป็นที่รักอย่างไม่รู้ตัว
อย่างไม่อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได้
ผู้นับถือพระพุทธศาสนารู้ว่านั่นเป็นผลของกรรม
ที่ต้องได้กระทำไว้แล้วในภพชาติใดภพชาติหนึ่ง
ซึ่งปุถุชนคนไม่มีญาณพิเศษทั้งหลายหาอาจรู้ชัดไม่
ว่าได้มีการทำกรรมอันเป็นอกุศลเหตุนั้นตั้งแต่เมื่อใด และจะส่งผลเมื่อใด
แต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนสามารถมีความรู้พิเศษจะรู้ได้
และบางทีก็ได้แสดงให้รู้ล่วงหน้า

 

 

เช่นที่พระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่ง
ท่านได้ปรารภให้ได้ยินกันเนืองๆ
ว่าในอดีตท่านเคยขับเกวียนทับเด็กตาย โดยจงใจเจตนา
ดังนั้นท่านจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น
คือจะต้องถูกรถทับจนเสียชีวิตแน่ในภพชาตินี้
ท่านปรารภอยู่นานปี และแล้ววันหนึ่งท่านก็เตรียมตัวออกเดินทางจากวัด
เมื่อถูกทักท้วงว่ารุ่งขึ้น   จึงจะถึงวันที่ท่านได้รับอาราธนาไปในการทำบุญที่บ้านหนึ่ง
ท่านก็ตอบง่ายๆ ตรงไปตรงมา ว่าถึงเวลาวันนั้นแหละถูกแล้ว
ไม่มีผู้เข้าใจความหมายของท่าน

 

 

และในวันนั้นเอง เมื่อออกไปพ้นวัดเพียงไม่นาน
รถที่ท่านนั่งไปก็คว่ำ ทับร่างท่านมรณภาพทันที
ท่านมรณภาพองค์เดียว คนอื่นทุกคนปลอดภัย
หลังจากนั้นไม่กี่วันได้มีการทำศพท่าน
ปรากฏว่าอัฐิของท่านที่ยังไม่ทันเย็นสนิทได้กลายเป็นมณีสีสวยงามต่างๆกัน
ที่รู้จักกันดีในบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่า นั่นคือพระธาตุ
นั่นคือเครื่องหมายแสดงความไกลกิเลสสิ้นเชิงแล้ว

 

 

พระอาจารย์องค์นี้ท่านไม่เพียงแสดงให้เห็นอำนาจของกรรม
ที่ผู้ใดได้ทำแล้วจักต้องได้รับผล แม้จะปฏิบัติธรรมสูงสุดก็ยังหนีไม่พ้น
ท่านยังแสดงให้เข้าใจด้วยว่า ทุกชีวิตผ่านภพชาติในอดีตมาแล้ว
จะต้องผ่านมามากมายด้วยกันทั้งนั้น "

 

 

มีต่อ...

 

 

     Share

<< ชีวิตนี้น้อยนัก (๖)ชีวิตนี้น้อยนัก (๘) >>

Posted on Mon 20 Nov 2006 0:35

 

 
  
 


ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๓)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๒)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๑)
วจีกรรมในโลกไซเบอร์
รักนี้ที่ยิ่งใหญ่
อ่านไว้เตือนใจตน
รับให้เป็น
เขียนกลอนแล้วจ้า
ชั่วนิรันดร์บางทีก็แสนสั้น
ทุกข์เพราะคิดผิด
นิทานเรื่องลาแก่
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๑)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๙)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๖)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑)
Moonlight Sonata (๑)
Violin Concerto K. ๒๑๖
Chercher la source
Songbird
Be
Where is the love (๑)
Moonlight Sonata : First movement
Because you loved me.
Your song.
ให้
The promise. ( ๒ )
เพื่อเธอ
The promise. (๑)Comments
Post Comment


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn